Förändrade priser 2021-07-01

Vi förändrar våra priser från den 1 juli.

Aviserad prishöjning till våra partners 1 juli 2021.

Med anledning av rådande omvärldsläge så justerar Elektroskandia Sverige vår prislista till er daterad 1 juli 2021. Covid-19 med dess effekter har fortsatt en stark påverkan i den globala handeln med ökade fraktkostnader, kapacitetsbrist i produktion samt ökade råvarupriser. Områden som berörs är halvledarkomponenter samt ökade priser på råvaror som aluminium, koppar, zink, stål samt plast.  

Ny Grundnetto-prislista samt uppdaterade rabattbrev finns att tillgå på vår hemsida fr.o.m. 24 juni.

Tillgänglighetssituationen har också förvärrats under kvartal 2 men här arbetar vårt inköp med vårt centrallager med att säkra tillgänglighet med våra leverantörer och tillverkare.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt om situationen och kommer göra vårt yttersta för att upprätthålla leveransförmågan i linje med Era förväntningar.

 

Med vänlig hälsning

Michael Almqvist Masior
Marknadsdirektör
Elektroskandia Sverige AB