Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

har Elektroskandia adresserat och tagit avstånd från alla pågående affärsrelationer med Ryssland & Belarus.

Vi har inga direkta leverantörer i dessa länder men har produkter via underleverantörer som har sitt ursprungsland och tillverkning där.
Dessa produkter är köpstoppade och underleverantörer underrättade.
Elektroskandia erbjuder alternativ i dessa produktkategorier.
Vår inköpsorganisation följer utvecklingen noga i form av störningar i leveranser och tillgång till råvaror som kan påverka våra leverantörer.
I skrivandes stund har vi inga påtagliga störningar i våra normala flöden.