Hållbarhet

Vi som arbetar på Elektroskandia anser att hållbarhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor  är viktiga. Vi är certifierade mot ISO-standarderna  9001, 14001 inkl. STEMFS samt ISO 45001. 

Kvalitetspolicy, miljöpolicy, energipolicy och arbetsmiljöpolicy har vi samlat i vår hållbarhetspolicy. 


Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB

Fastställd av ledningsgruppen, uppdaterad 2021-03-11

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är hållbarhet; kvalitet, arbetsmiljö och miljö; gemensamma hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats och med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… värnar vi om våra medarbetare. Vi strävar efter att ha hög säkerhet och att medverka till deras goda hälsa.

… vill vi bli bättre...

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa våra kunders förväntan på tillgänglighet, trygghet, stöd och effektivitet. Tillsammans med våra ledande tillverkare arbetar vi aktivt med att erbjuda våra gemensamma kunder ett miljövänligt produktsortiment. Med hjälp av vårt ledningssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar.

... och minska vår negativa påverkan på miljön!

I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar.

Sollentuna den 31 januari 2022

Anders Nordlöw
Verkställande direktör