Viktigt återkallande av följande mätinstrument Fluke T110, T130 och T150 T-pol Tester.

Vår leverantör Fluke Corporation har valt att återkalla T110, T130 och T150 T-pol Tester.

Fluke Corporation har identifierat ett säkerhetsfel som påverkar vissa serienumer av Fluke T110, T130, och T150 Två-poliga testinstrument (“T-Pole Testers”). Som förebyggande åtgärd har Fluke beslutat att säkerhetsåterkalla alla nedan berörda instrument och ersätta dessa med nya, motsvarande produkter.

Vi är hoppas det inte medför allt för stora problem för er, säkerheten för våra kunder går alltid först.

Klicka här för att läsa mera om hur du ska göra.