Förändrade priser 2022-06-30

Till våra kunder

Med anledning av rådande omvärldsläge som bidrar till ökade priser i leverantörs- och producentledet så justerar Elektroskandia Sverige AB prisbilden och presenterar ny gällande prislista med giltighetsdatum från 2022-06-30.

Med vänlig hälsning

Elektroskandia Sverige AB
Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad