Ny punktskatt på kemikalier

Från den 1 april 2017 kommer en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik att införas.

Skattskyldigheten träder dock inte i kraft förrän 1 juli 2017. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter (Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik).

Mer information om skatten på kemikalier i elektroniska produkter finner ni på Skatteverkets hemsida (länk).

Produkterna som omfattas av den nya skatten definieras med hjälp av tullklassificeringen i Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur för tulltaxenummer (KN-nr). Vitvaror, TV-apparater, Spelkonsoler, telefoner, routrar, trådlösa nätverk, datorer, dvd-spelare och flertalet andra produktgrupper kommer att bli föremål för denna skatt.
Vissa produktgrupper kommer att beskattas med 120 kr per kilo och andra med 8 kr per kilo. Maxbeloppet för varje produkt är 320 kr plus moms och exempelvis så kommer de flesta vitvarorna att nå maxbeloppet vilket innebär att de blir 400 kr dyrare i konsumentledet.

Här följer information kring hur Elektroskandia Sverige AB kommer att hantera den nya kemikalie- skatten. Elektroskandia Sverige AB kommer att ansöka om att bli registrerade hos Tullverket som ”Godkänd lagerhållare”. Detta kommer att innebära att Elektroskandia Sverige AB i de flesta fall är skyldig att betala skatten till Skattemyndigheten.
Det innebär samtidigt att Elektroskandia Sverige AB kommer att debitera den ny införda kemikalieskatten vidare till köparen av produkten som omfattas av skatten. På fakturan kommer det framgå vilket belopp som härrör till Kemikalieskatten.

Undantag från att Elektroskandia Sverige AB är skatteskyldig är enligt följande:
• Ert företag är registrerat som Godkänd lagerhållare hos Tullverket.
• Ert företag agerar och verkar som importör av berörda produkter. I båda fallen ovan är det Elektroskandia Sveriges tolkning att Kunden då blir skyldig att betala in skatten till skattemyndigheten. (För mer information, se Skatteverkets hemsida).

Med vänlig Hälsning
Anders Nordlöw, VD Elektroskandia Sverige AB
Conny Thelberg, Direktör Cylinda