Förändrade priser 2022-04-01

Med anledning av stigande komponent- och metallpriser.

Med anledning av prishöjningar från våra leverantörer justerar vi kabelpriserna per den 1 april 2022.
Stigande råvarupriser på metall ligger bakom de nya villkoren från våra kabelleverantörer. 

Med anledning av brist samt prisökningar på komponenter hos våra leverantörer justerar vi även prislistan på säkerhetsprodukter per den 1 april 2022.
Uppdaterade prisfiler kan hämtas från vår webbsida under mars månad 2022. 

 

Med vänlig hälsning

Elektroskandia Sverige AB
Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad