Tumba Gymnasium utanför Stockholm

På besök hos framtida elektriker

Elektroskandia hälsade på hos El & Energiprogrammet vid Tumba Gymnasium

Elektroskandia arbetar aktivt för att attrahera fler ungdomar att söka sig till elbranschen och som ett led i detta besökte man nyligen El & Energiprogrammet vid Tumba Gymnasium, utanför Stockholm.
 
Elprogrammet med inriktning på elteknik är en 3-årig utbildning, som består av att konstruera, installera och underhålla olika typer av elinstallationer. Utbildningen ger möjlighet till jobb, som exempelvis installations- eller serviceelektriker, eller vidare studier efter examen.

- Den här utbildningen är mycket populär, vi har ungefär två sökande till varje plats och tar årligen in mellan 50 och 60 elever. Vi jobbar medvetet för att ha en högkvalitativ utbildning som innehåller såväl teori som praktik. Som ett led i detta försöker vi så ofta det går att få hit företag från elbranschen som kan berätta hur det fungerar ute i arbetslivet och vilka möjligheter det finns. Därför var det mycket positivt att Elektroskandia kunde ställa upp och informera eleverna. Det var en intressant presentation och våra elever fick chans att få svar på sina frågor. Elbranschen behöver mer arbetskraft, vi ser en ljus framtid för våra elever och de flesta blir faktiskt anställda innan de går ut gymnasiet här, säger Andreas Hammarstedt, biträdande rektor på Tumba Gymnasium.

Visa på möjligheterna inom elbranschen
I mitten av maj hade Tumba Gymnasium besök av Rasmus Carlqvist och Thomas Atterklint, från Elektroskandia.

- Vi är ute på skolor och även mässor flera gånger per år, för att intressera ungdomar för elbranschen i allmänhet och Elektroskandia i synnerhet. Ungdomarna som går här kan ju förhoppningsvis bli våra framtida kunder eller kollegor. I vår presentation framhåller vi också vårt hållbarhetsarbete med främjande av ökad mångfald och inkludering på företaget. Det finns en stor risk att det kommer råda brist på elektriker i framtiden och vi vill därför visa på alla möjligheter som finns inom branschen. Det finns många karriärvägar och förutom att arbeta som elinstallatör finns det möjligheter som bland annat projektledare, konsult eller någon roll hos branschens leverantörer och grossister. Vi vill hjälpa till att locka fler ungdomar till vår bransch, som verkligen har framtiden för sig, säger Rasmus Carlqvist, people partner på HR-avdelningen Elektroskandia.


Uppföljning med butiksbesök
Thomas Atterklint arbetar sedan länge som teknisk innesäljare på Elektroskandia och har haft kontakt med Tumba Gymnasium under flera år. Det började med att de kontaktade honom och frågade om pris på en verktygslåda att användas i deras utbildning. Efter det har skolan sen återkommit varje år med beställning av materiel att användas i utbildningen, allt från installationsmateriel, till trådlösa styrningar och KNX-system.

- I år fick jag frågan om vi även kunde komma och berätta lite om elbranschen och om Elektroskandia. Ett trevligt initiativ som vi givetvis tackade ja till. Bland det jag framhöll var bland annat att utsikterna att få jobb är mycket goda och att vi verkar i en framtidsbransch i och med den ökande elektrifieringen i samhället. Vidare så poängterade jag också vår lokala närhet med butiker över hela landet, där de alltid kan fråga och få hjälp av vår kompetenta butikspersonal. I våra butiker ska de alltid känna sig trygga och välkomna. Vi fick bra respons av eleverna och planerar nu för en uppföljning i höst, då de ska få chansen att komma och hälsa på i någon av våra butiker, säger Thomas Atterklint.

 
Tumba Gymnasium utanför Stockholm