Värt att veta om AFIR

Värt att veta om...AFIR – ladda bilen var 6:e mil

Ny lag som innebär fler laddnings-/tankningsstationer i Europa.

Under 2023 klubbade EU en ny lag som innebär att fler laddnings- och tankstationer ska installeras över hela Europa de kommande åren, vilket möjliggör för transportsektorn att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck. Förordningen heter AFIR, Alternative Fuels Infrastructure Regulation - infrastruktur för alternativa bränslen, och ingår i EU:s "Fit for 55" policy.
 
Målet med lagen är att från 2025 och framåt måste:
 
• snabbladdningsstationer på minst 150 kW för person- och skåpbilar installeras var 60:e km längs EU:s huvudtransportkorridorer, det så kallade "transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
 
• laddningsstationer för tunga fordon med en minimieffekt på 350 kW måste installeras var 60:e km längs TEN-T-stamnätet och var 100:e km på det större TEN-T-övergripande nätet från 2025 och framåt, med fullständig nättäckning till 2030. 
 
• vätgastankstationer som betjänar både bilar och lastbilar måste installeras från 2030 och framåt i alla urbana noder och var 200:e km längs TEN-T stamnätet.
 
Det ska också bli enklare att betala på laddnings- eller tankställen med betalkort eller kontaktlösa enheter utan behov av abonnemang. Dessutom ska det råda full pristransparens mellan olika operatörer av laddnings- eller tankställen för att ge konsumenterna fullständig information på elektronisk väg om tillgänglighet, väntetid eller pris på olika stationer.
 
Utbudet av snabbladdning kommer förbättrats i hela landet
Idag finns över 4 300 snabbladdare i Sverige fördelat på över 1 100 laddstationer. Det innebär en ökning med över 70 % på bara 11 månader, utbyggnadstakten går fort och antalet DC-laddare kommer öka markant de närmaste åren med tanke på AFIR. 
 
För att skynda på omställningen infördes dessutom ett nytt stöd i februari 2024 som gäller lätta lastbilar som drivs av el eller av vätgas som genererar el via bränsleceller. Ansökan och mer information om stödet finns på Energimyndighetens webbplats.

 
Källa: Energimyndigheten och Council of the EU and the European Council
Värt att veta om AFIR