CPR-godkända kablar och ledningar

2016-07-01 började de nya brandklassningarna att gälla.

2016-07-01 började de nya brandklassningarna att gälla för fast installerad kabel i byggnader. Berörda sortiment är Kraftkabel, Installationskabel, Telekabel samt Fiber.

Efter en samexistensperiod på ett år gäller CPR fullt ut fr.o.m. 2017-07-01.

Våra leverantörer börjar nu introducera sina nya CPR godkända kablar.

DRAKA är först ut, du hittar sortimentet om du på vår nya site söker varumärke DRAKA och sedan Produktlinje PURE.

Inledningsvis är det EXLQ, FQ, FQ tvinnad samt AXQJ som presenteras.

Övriga kablar kommer att introduceras löpande fram tom. 2017-07-01.

Se hela PURE-sortimentet här.