Förändrade priser 2022-05-01

Med anledning av stigande råvarupriser.

Med anledning av prishöjningar från våra leverantörer justerar vi kabelpriserna per den 1 maj 2022.
Stigande råvarupriser ligger bakom de nya villkoren från våra kabelleverantörer.

Med vänlig hälsning

Elektroskandia Sverige AB
Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad