Motion med sockel Zhaga Book 18 och NOD

Värt att veta om... NODer

NOD är en kommunikationsenhet för armaturer

NOD gör det möjligt att påverka, styra och programmera belysningsarmaturer anpassade för att användas utomhus.

Trådlös kommunikation via en NOD, används tillsammans med utomhusarmaturer som är märkta med Z-D4i. Z= står för att armaturen är utrustad med en standardiserad sockel, Zhaga book 18, för att ansluta en NOD eller liknande. D4i talar om att det sitter en driver i armaturen som har fyra inbyggda funktioner som strömförsörjning, stöd för olika enheter, energimätning och styrning, allt för att kunna driva en Nod och/eller sensor, oavsett fabrikat. Vissa NOD’er och sensorer ska anslutas på armaturens ovansida för att kunna fungera och kommunicera medan vissa är gjorda för att anslutas på armaturens undersida. Den önskade funktionen kan avgöra om man ska välja en armatur med Zhaga anslutning bara på ovansidan, bara på undersidan eller med anslutning på både ovan- och undersidan. Även om man väljer en ZD4i armatur med anslutning på både ovan- och undersidan kan bara en av anslutningarna användas om den funktionen är tillfredställande men ger då möjlighet att ändra till andra alternativ i framtiden.
 
Styra belysningsnivåer
Andra fördelen med att använda en armatur där en NOD kan anslutas är att belysningsnivåer kan anpassas beroende tid på dygnet. Eftersom belysningsnivåer ska anpassas efter hur trafiken ser ut beroende på var armaturen sitter. Exempel utanför en skola med 30 km väg ska belysningen anpassas efter den trafiknivå som är på morgon och eftermiddag, vilket innebär att belysningsnivån inte är anpassad större delen av tiden då armaturen är tänd. Med en NOD monterad på armaturen kan ljusnivå och tid anpassas efter trafiktätheten över tid. 
 
Rörelsesensor
Om man vill att belysningen ska vara aktiv så kan en armatur kompletteras med en rörelsesensor som triggar armaturen och ändrar belysningsnivån. När man vet att det finns perioder med hög trafiktäthet på en gång- och cykelväg i anslutning till en gata är det bra om trafikanter ser varandra tydligt. Med att det under långa perioder inte är någon trafik alls kan då armaturen dimra ner på en låg belysningsnivå för att dimra upp om någon kommer i närheten. Programmeringen kan göras så att belysningen känner av från vilket håll man kommer och att den tänds upp framåt så att det upplevs som om alla armaturer är upptända.
 
Rätt utrustad armatur viktigt
Vilket fabrikat man väljer på NOD’en beror lite på vilka funktioner och möjligheter man önskar, från ett enkelt skymningsrelä till en centralt styrd övervakning. Det som är viktigt är att armaturen har en anslutning för NOD och att drivern har standarden som stödjer NOD’en. Startar man med en enkel NOD går det alltid att byta och ändra till mer avancerad lösning, är armaturen rätt utrustad med D4i driver och en Zhaga Book 18 sockel kan NOD bytas om det skulle behövas. Det som är viktigt är att använda samma fabrikat i de som ska arbeta tillsammans.
 
Motion med sockel Zhaga Book 18 och NOD