Elektroskandias nya centrallager börjar ta form

Bygget av Elektroskandias nya centrallager i Örebro är i full gång och under våren 2017 ska det tas i bruk.

Bygget av Elektroskandias nya centrallager i Örebro är i full gång och under våren 2017 ska det tas i bruk. Vi träffade Peter Landenberg, logistikdirektör Elektroskandia och Rickard Dittlau, marknadsdirektör Elektroskandia för att få reda på senaste nytt kring projektet.

Hur långt har bygget framskridit?

P.L. – Det har gått ganska långt nu. Hela huset, 43 500 kvm och med takhöjder på mellan 15 och 30 meter, är färdigt med väggar och tak. Vi hade faktiskt taklagsfest förra veckan, vilket kändes som en milstolpe.

Vad jobbar man med just nu?

P.L. – Nu håller man på med alla installationer i byggnaden. Det är allt ifrån montering av belysningsarmaturer till automationsutrustning. Den höga automationsgraden innebär att lagret är full med el och sensorer som ska installeras. Höglagret blev klart först och där testkör man nu kranar. Vi har också testat en del bansystem för pallar. Allt ska testas. På småplockslagret har allt ställage kommit upp och nu testas de skyttlar som ska gå här.

Håller ni tidplanen?

P.L. – Ja, det flyter på som planerat. Det har gått otroligt fort med byggnationen. Jag är extremt imponerad av hur fort man kan bygga en så här stor anläggning. Nu är det mycket samordning mellan arbetena med värme, vatten och avlopp. Tommy Ahlström Byggproduktion sköter all samordning med entreprenörerna. Det är samordningsmöte varje måndag, dels för att allt arbete ska flyta på friktionsfritt men även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

När kommer det vara i full drift?

R.D. – Vi kommer börja fylla det nya lagret, med högfrekventa artiklar till att börja med, från första mars. Det kommer till att börja med fungera som ett störningslager. Vi börjar sen utleveranser härifrån i början av april och i september ska vi vara i full drift.

På vilket sätt kommer det nya centrallagret gagna era kunder?

R.D. – Målsättningen är att vi med det nya centrallagret kommer kunna höja vår redan höga kvalitet ytterligare, dessutom fortsätta utvecklingen av logistiktjänster som blir allt viktigare för våra olika kundsegment.

”Vi kommer kunna höja vår redan höga kvalitet ytterligare och bli ännu bättre på logistiktjänster”

En utmaning med dagens befintliga anläggning, som togs i bruk redan 1967, är att vi vuxit ur anläggningen och har under resans gång tagit flera byggnader i anspråk. Med hela lagret samlat på ett ställe i en och samma byggnad får vi effektivare processer, bättre leveranskvalitet samt att vi lättare kan utveckla nya logistikkoncept framöver. Med vårt nya centrallager kan vi öka effektiviteten och produktiviteten ytterligare, därmed säkerställa vår starka marknadsposition genom att fortsatt vara en konkurrenskraftig samarbetspartner för framtiden.