Förändrade leverans- och betalningsvillkor

Uppdaterade leverans- och betalningsvillkor med anledning av kemikalieskatten

Med anledning av den nya kemikalieskatten som börjar gälla från och med den 1 juli 2017, så uppdaterar vi Elektroskandias allmänna leverans- och betalningsvillkor.

Leverans- och betalningsvillkor