Ny Code of Conduct

Vi har tillsammans med våra ägare Sonepar tagit fram en ny, uppdaterad uppförandekod (Code of Conduct).

“Efterlevnad är allas ansvar hos Sonepar - varje dag i allt vi gör” (Philippe Delpech, VD, Sonepar)    
 
Vi har tillsammans med våra ägare Sonepar tagit fram en ny, uppdaterad uppförandekod (Code of Conduct) som du hittar under fliken hållbarhet. Där kan du även hitta efterlevnadsriktlinjer samt whistleblowing-förfarande. En uppförandekod är viktig för att säkerställa att alla agerar i enlighet med våra värderingar och rådande lagar och förordningar.