Förändrade kabelpriser 2023-04-04

Till våra kunder

Elektroskandia vill med denna skrivelse informera om att vi kommer att genomföra en prisförändring på kabel som träder i kraft den 4 april 2023.
Stigande råvarupriser på metall ligger bakom de nya villkoren från våra kabelleverantörer. 

Uppdaterade prisfiler kan hämtas från vår webbsida efter den 10 mars  2023. 

 

Med vänlig hälsning
Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad

Elektroskandia Sverige AB