Höjd distributionsavgift från 1:a december 2019

Gäller vitvaror

Från och med 1:a december 2019 kommer vi att höja distributionsavgiften på vitvaror från dagens 3% till 4%. Anledningen till detta är att transportkostnaderna har ökat de senaste åren. 

För övrigt några små justeringar på förlängd ansvarstid.

Uppdaterade Leveransvillkor finner du i sidfoten.