Förändrade priser 2020-11-01 på kabel

Gällande kopparkablar

Till våra kunder.

Med anledning av ett stigande råvarupris för koppar genomförs en prishöjning gällande kopparkablar.
Prishöjningen blir 2% och gäller för samtliga kopparkablar på e-nummerlista 00, 01, 02, 03, 04, 05 samt 48.

Med vänlig hälsning
Elektroskandia Sverige AB 

Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad