Övergång från gamla lampanslutningsdon till DCL-don

Från och med den 1 april 2019 kommer det bara finnas en gällande svensk standard för jordade lamputtag.

Under en övergångsperiod på tio år har både de gamla och nya standarderna varit gällande. Gamla standarden SS 428 08 31 revideras (till utgåva 4), för att från och med 1 april 2019 endast gälla lampproppar och ojordade lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra standarden på samtliga EU/EES-marknader inklusive den svenska.

Läs mer här!