Brandvarnardagen 1 december

Testa din brandvarnare eller köp ny inför Brandvarnardagen den 1 december!

Brandvarnardagen infaller den 1 december varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha fungerande brandvarnare i hemmet.

Sms-påminnelse

Kom ihåg att testa dina brandvarnare. Om du vill ha hjälp med det så finns en sms-tjänst som hjälper till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.se. Skriv ditt eget eller någon annans mobilnummer. Då får mottagaren en påminnelse om att testa brandvarnaren via sms.

Fakta om brandvarnare

Det ska sitta en brandvarnare på varje våningsplan, men rekommendationen är att det finns en i varje rum där någon sover. Den ska monteras i taket, minst 50 cm ut från väggen.

Testa dina brandvarnare en gång i månaden. Särskilt viktigt är det efter att du varit bortrest, då brandvarnaren kan ha indikerat att batteriet är slut medan du har varit borta. Testa genom att trycka på testknappen. Om du inte hör en signal kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det.

Har du ingen brandvarnare? Beställ ur vårt sortiment här!

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och räddningstjänsterna.
Läs mer här!

Information hämtad från Brandskyddsföreningen.