Värmekabelkit rör

Enklaste sättet att slippa frusna vattenledningar: FrostGuard värmekabelpaket

Risken är stor att vatten i rör fryser till is under kalla vintrar. Framför allt sommarstugor, garage, uthus, stall, lador och äldre hus drabbas. Det frusna vattnet leder ofta till frostsprängning och spruckna, skadade rör. Följden kan bli dyra reparationer och mycket besvär. Med värmekabel inuti eller utanpå rören slipper fastighetsägaren frusna rör och sparar tid och pengar.

FrostGuard värmekabelpaket inkluderar ETL värmekabel med två meter påmonterad kallkabel och jordad stickpropp (IP44). 

Vid invändigt montage kompletteras anläggningen med T-eller Y-koppling. Vid T-koppling krävs dessutom en vattentät genomföring. Denna ingår dock i Y-kopplingen. Komplettera med jordfelsbrytare.

ETL finns även omonterad, i löpmeter. E-nr 8946000.