Reflecta isolerskiva

För T2Röd golvvärme. Systemet värmer, reflekterar och isolerar!

Installera T2Röd tillsammans med Reflecta isolerskiva. Då går förläggningen snabbare och energiförbrukningen blir lägre. Fördelar värmen jämnt under golvet och minskar värmeförlusten med upp till 20 procent.

Produktegenskaper:
• Består av högkomprimerat EPS isolermaterial samt ett värmereflekterande aluminiumskikt.
• Avsedd för torra utrymmen, tillsammans med T2Röd.
• Levereras i paket med vändskivor i två olika ytstorlekar.

Fördelar:
• Enkel att kapa och förlägga.
• Förenklar förläggning av T2Röd, tack vare skivans färdiga spår för T2Röd golvvärmekabel.
• Golvet kan snabbt tas i bruk - ca två dagar i stället för 20-25 dagar i avjämningsmassa.

Läs mer om T2Röd här!