Säkra sol- och laddinstallationer

med typ B jordfelsbrytare

Hagers jordfelsbrytare typ B kan detektera växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström. Det gör att den passar bra att säkra både sol- och laddinstallationer. Särskilt om laddboxen saknar en inbyggd DC-detektor.
 
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. För att även ge personssäkerhet ska en jordfelsbrytare vara märkt med 0,03 A eller 30 mA, vilket denna jordfelsbrytare är.
 
CDB740F är en av Hagers mest använda typ B jordfelsbrytare, E-nr 2163831