SENZ WIFI golvvärmetermostat

Tidsstyr golvvärmen med SENZ WIFI och spara el!

Genom att tidsstyra sin golvvärme med SENZ WIFI golvvärmetermostat, så att den är aktiv endast önskade tidsperioder, kan bostadsinnehavaren spara upp till 55 procent energi. SENZ WIFI är lika enkel att tidsstyra som att använda en smart telefon. 

SENZ WIFI kan även distansstyras, med SENZ-WIFI-appen. Eller röststyras via Alexa eller Google. Inga komponenter behöver köpas till för att SENZ WIFI ska fungera med distans- eller röststyrningsenheterna. 

SENZ WIFI med vit front ingår i T2Blå, T2Röd och QuickNet golvvärmepaket. 

Vid separat köp av SENZ WIFI ingår två fronter: En RAYCHEM Black och en vit centrumplatta för strömställarsystem. 

Kan även monteras med metallfärgad eller antracitfärgad front och ram.

Dags att byta ut en gammal, analog golvvärmetermostat? Då är SENZ WIFI den perfekta ersättaren då den är kompatibel med golvgivare för 2 kO, 10 kO, 12 kO, 15 kO, 33 kO och 100 kO. 
 
Tips – designanpassa SENZ WIFI 
SENZ WIFI kan även monteras med antracit-färgad ram och (Exxact) front (e-nr 8581569) och metallic-färgad ram och (Exxact) front (e-nr 8581568).