Flexi+ 2.0

Smidig montering

Ny uppgraderad version med unika funktioner i Flexi+ medför smidig montering för elektrikern och bidrar till kostnadseffektiva lösningar i renovering, ombyggnad/tillbyggnad och nyproduktion.

Genom att dagligen möta de som jobbar med ELKO produkter har de tagit den redan populära dosserie Flexi+ till ytterligare nivåer gällande installationsvänlighet. Flexi+ 2.0 ger därmed en helt ny innebörd av hög funktionalitet, låg installationstid och pålitlighet i alla led. Sammanfattningsvis är Flexi+ enkelt, praktiskt och flexibelt. Ett dossystem anpassat för framtiden.
 
Respons från marknaden har mynnat ut i en rad funktionsuppdateringar:
• Snabbare och mer exakt justering med helgängad skruvring, justerbar för olika skivtjocklekar.
• 3 mm ökad skruvlängd förenklar montaget av apparater.
• Nytt certifikat gör det möjligt med standarddosor i brandväggar EI30 och EI60 med standardgipsskivor.
• Möjlighet att säkra dosan med både regelfäste och skruvar genom kanalen på undersidan.