Cubo T

Ett artikelnummer innehåller alla detaljer för skarvning.

Ensto Cubo T3-kapslade klämmor inkluderar förmonterade klämmor i en Cubo C-kapsling, tillsammans med montageskruvar, fästöron och membranfläns. Alla komponenter som behövs för anslutning, skarvning och förgrening av ledningar. Kapslingens dimensionering är optimal med beaktande av klämmorna och behovet av utrymme för ledningsböjar.