Säkra laddboxen

med personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som ger dubbelt skydd. Vi på Hager brukar säga att det är säkrast så. Just ADM466C är en 4-polig personskyddsbrytare som rekommenderas för att säkra laddboxar och andra trefaskretsar. 
 
Fördelar:
• Platsbesparande lösning med 2 produkter i en 
• Ökat skydd med en allpolig och säker brytning vid jordfelsström, överlast och kortslutning
• Hela anläggningen blir inte strömlös vid ett jordfel
 
Tänk på att denna personskyddsbrytare med E-nr 2163672 är av typ A och passar när DC-detektor är inbyggd i laddboxen. I annat fall rekommenderar vi att använda jordfelbrytare typ B, såsom E-nr 2163831