Installationskabel

Halogenfri, oskärmad/skärmad installationskabel

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Halogenfri, oskärmad installationskabel
EXQ Pure 3G1,5 / 5G1,5 R50

Halogenfri, skärmad installationskabel
EQLQ Tube Pure 3G1,5 / 5G1,5 R50