Batteribackup EN54 24V/5A 17Ah

Strömförsörjningsaggregat Redbox för brandlarmsutrustning

Primärswitchad strömförsörjning i röd plåtkapsling för vägg med nyckellås och förberedd för 9st genomförningar . Nät, last och batteri är avsäkrade. Nätspänning indikeras med grön LED och vid batteridrift blinkar den. Har två 24V utgångar som har övervakning och larm som indikeras med 2st gröna lysdioder. Nätfel: Indikeras med gul lysdiod. Potensialfritt larmrelä . (1A 50V). Batterilarm: Fel indikeras med gul Led vid batterikretsfel eller impendansfel. Potentialfritt larmrelä (1A 50V).