Reflecta isolerskiva

För T2Röd golvvärme. Systemet värmer, reflekterar och isolerar!

Installera gärna T2Röd tillsammans med Reflecta isolerskiva. Då går förläggningen snabbare och energiförbrukningen blir lägre. Fördelar värmen jämnt under golvet och minskar värmeförlusten med upp till 20 procent.

Produktegenskaper:
• Består av högkomprimerat EPS isolermaterial samt ett värmereflekterande aluminiumskikt.
• Avsedd för torra utrymmen, tillsammans med T2Röd.
• Levereras i paket med vändskivor i två olika ytstorlekar.

Fördelar:
• Enkel att kapa och förlägga.
• Förenklar förläggning av T2Röd, tack vare skivans färdiga spår för T2Röd golvvärmekabel.
• Golvet kan snabbt tas i bruk - ca två dagar i stället för 20-25 dagar i avjämningsmassa.


T2Röd värmekabel

T2Röd är en självbegränsande golvvärmekabel för alla övergolv. Rekommenderas av ledande trägolvstillverkare.

Produktegenskaper:
• Temperaturen regleras automatiskt på varje millimeter av kabeln - kan inte överhettas.
• I värmekabelpaketen ingår färdiga längder på spole samt termostaten SENZ WIFI, limstavar, givarslang och universalskylt.

Fördelar:
• Kan kapas i önskad längd, får korsas.
• Energieffektiv!

I T2Röd ingår SENZ WIFI golvvärmetermostat. SENZ WIFI styrs med touch & swipe, på skärmen. Eller på distans, med SENZ-WIFI-appen. Eller röststyrs via Amazon Alexa och Google Assistant. Inga komponenter behöver köpas till för att SENZ WIFI ska fungera med distans- eller röststyrningsenheterna. SENZ WIFI är enkel att tidsstyra och därmed minska elförbrukningen.

Till T2Röd-serien!