Elcentral

Förmonterad

Normcentralerna levereras med ledare mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare förbundna samt med en fasskena till tre dvärgbrytare.

1x13M E22 016 38

2x13M E22 016 39