WiFi-modul till termostat

Styr termostaten via app!

EB-Connect WiFi spelar en viktig roll i vårt koncept ”WiFi READY”. Med hjälp av wifi-modulen, som genom ett enkelt handgrepp sätts in i termostaten EB-Therm 500, kan den utvecklas från en golvvärmetermostat till ett system som kan styras via appen Ebeco Connect eller det öppna API:et. 

I appen presenteras energianvändningen på ett överskådligt sätt samtidigt som funktionerna årskalender och larm via pushnotiser eller mail görs tillgängliga. Termostatens samtliga funktioner går att nå från appen.