Värmekabelkit rör

Slipp frusna rör och vattenledningar med FrostGuard värmekabelpaket

Risken är stor att vatten i rör fryser till is under kalla vintrar. Framför allt sommarstugor, garage, uthus, stall, lador och äldre hus drabbas. Det frusna vattnet leder ofta till frostsprängning och spruckna, skadade rör. Följden kan bli dyra reparationer och mycket besvär. Med värmekabel inuti eller utanpå rören slipper fastighetsägaren frusna rör och sparar tid och pengar.
FrostGuard värmekabelpaket inkluderar ETL värmekabel med två meter påmonterad kallkabel och jordad stickpropp (IP44). Finns i tio olika längder.
Vid invändigt montage kompletteras anläggningen med T-eller Y-koppling. Vid T-koppling krävs dessutom en vattentät genomföring. Denna ingår dock i Y-kopplingen. Komplettera med jordfelsbrytare.
 
Energieffektivare med termostat
Installera gärna termostaten FrostGuard-Eco tillsammans med ETL FrostGuard för att minimera driftskostnaden. FrostGuard-Eco ger upp till 80 procent energibesparing jämfört med en anläggning utan termostat. FrostGuard-Eco är enkel att installera: Anslut termostaten till ett jordat uttag, placera givaren och anslut ETL FrostGuard värmekabel.