Lågfriktion HiSpeed i kort längd

HiSpeed är ett extrem-lågfriktionsrör som verkligen gör skäl för sitt namn!

Denna artikel är på 50 meters-ring och passar därför utmärkt vid installationer med kortare rördragningar. Röret har en speciellt utvecklad insida, villket reducerar friktionen markant jämfört med vanliga flexrör. Detta resulterar i en snabbare och effektivare installation. Röret är lätthanterligt vid installationer där det krävs att det böjs, vid dammiga miljöer (då dammet inte fastnar på den annars kladdiga ytan) eller vid installation av kablar med en grövre diameter. Tack vare det användarvänliga röret blir det även lättare att mata i kablar i efterhand.