EnstoNet snabbkopplingssystem

Kostnads- och tidseffektivt

EnstoNet installationssystemet bygger på långt driven prefabrikation så att det på själva installationsplatsen bara behöver göras sammankopplingar av kablage, förgreningsblock och färdigkopplade armaturer till ett funktionellt nät.
 
  • Tid är pengar
  • Snabb installation
  • Kostnads och tidseffektivt
  • Flexibelt system
  • Komponenterna går att återvända
 
Användningsområden
Kommersiella lokaler som exempelvis kontors- och affärsutrymmen, köpcentrum, hotell, skolor, industrianläggningar, lagerbyggnader, laboratorier, sjukhus och idrottsanläggningar.