WiFi-modul till termostat

Till termostaten EB-Therm 500

EB-Connect WiFi spelar en viktig roll i vårt koncept ”WiFi READY”. Med hjälp av wifi-modulen, som genom ett enkelt handgrepp sätts in i termostaten EB-Therm 500, kan den utvecklas från en golvvärmetermostat till ett system som kan styras via appen Ebeco Connect eller det öppna API:et. 

I appen presenteras energianvändningen på ett överskådligt sätt samtidigt som funktionerna årskalender och larm via pushnotiser eller mail görs tillgängliga. Termostatens samtliga funktioner går att nå från appen.

Hitta alla Ebecos produkter här!