Uppkopplat 2-vägsuttag

Med Zigbee

Vill din kund minska elkostnaden och spara energi? Schneider Electric har lösningen! 

Med Wiser uppkopplade 2-vägsuttag är det enkelt att hålla koll på hur mycket energi som förbrukas och där med minska sin elförbrukning. När en viss förbrukning eller kostnad överstigs kan man få en notis om det direkt i mobilen genom Wiser by SE-appen. Uppkopplade vägguttag kan också enkelt integreras i scenarier och automationer för att säkerställa att el inte förbrukas i onödan.