Multifix

För alla typer av installationer

Multifix är ett genomtänkt och komplett dossystem speciellt anpassade till våra traditionellt nordiska byggmetoder. Schneider Electric har uppgraderat en stor del av sortimentet med förbättrade utbrytningar, inbyggt kopplingsstycke och putslock för att förenkla ditt arbete! 
 
För att möta de ständigt ökande kraven på flexibilitet och rymlighet är apparatdosorna även kombinerbara, samt tillgängliga i olika utförande beroende på skivtjocklek, regelväggar, ingjutning och brandklassning.