Superfoam

Veidec

En unik skumrengöring med kraftfull effekt på hårda ytor. Rengör snabbt och effektivt armaturer, raster, glas och andra hårda ytor från insekter, fett, nikotin, sot, salt, asfalt, smuts m.m. Löser och avlägsnar insektsrester på vindrutor och spoilers utan att rinna eller lämna några regnbågseffekter.Innehåller inga slipmedel för skonsam rengöring utan att kompromissa med effektiviteten. Är testad och klassad av NSF för rengörning och avfettning av utrustning och maskindelar utanför områden med livsmedelsproduktion (K1) där det inte finns möjlighet för direkt kontakt med livsmedel.