Energieffektivt!

Halvera energiförbrukningen med ABB:s digitala kopplingsur

Med ABB:s digitala kopplingsur kan energiförbrukningen halveras genom att den anpassas till individuella behov. Belysning, uppvärmning, ventilation och trädgårdsbevattning kan enkelt styras med ett anpassat schema som bara använder den energi som behövs. 

Nya generationen digitala tidur DW/DWA från ABB är betydligt enklare att ställa in än föregående generation. Tack vare Bluetooth®-uppkoppling kan driftsättning och inställningar göras snabbt och enkelt i mobiltelefonen, i den nya appen DBT-timer.

De nya kopplingsuren är lämpliga för installation i bostäder och kommersiella fastigheter för att exempelvis styra belysningssystem i butiker, fontäner och bevattning i parker, öppning och stängning av solskydd i skolor eller värme- och ventilationssystem på kontor.

Se produkterna här!