AFDD med personskyddsbrytare

Tre i ett-lösning

Vår ljusbågsdetektor (AFDD) med personskyddsbrytaren kombinerar dvärgbrytare och jordfelsbrytare med mikroprocessorstyrt skydd mot ljusbågar. Den här kombinerade produkten erbjuder större selektivitet än dvärgbrytare med ljusbågsdetektor efter en jordfelsbrytare. Det innebär att endast den berörda kretsen bryts vid ett elfel, alla andra kretsar förblir intakta.

Alla AFDD-brytare från Hager finns från 6 till 25 A, allt efter behov, och har en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.