Skumsläckare 9 L

Tyco

Används vid A- och B- bränder. Mycket effektiv lokaliserad urladdning med endast en liten mängd skummedel. Fördelarna är kraftigt redu cerad rengörings kostnad jämfört med pulversläckare. Används för alla typer av brandriskskydd, förvaring (inklusive brandfarliga vätskor), lagring (även för brandfarliga vätskor), kemisk industri, energiindustrin, offentliga lokaler och kontorsbyggnader.