Firetuf

Draka

Brandresistent kabel för applikationer där högsta krav ställs på driftsäkerhet under såväl som efter brand. Är en utmärkt kabel till exempelvis nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Kan användas för både inomhus- och utomhusbruk och finns både i 300/500 V och 450/750 V-utförande.