Kanalunderdel

Schneider Electric

INKA aluminiumkanaler är framtagen för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

  • Snabbkopplingar: Gör installationen utan tidskrävande faktorer som kabelskalning och inkoppling.
  • Lägg till standardapparater: 80 mm frontöppning gör det möjligt att installera c/c 60 standardapparater, från t ex Exxact-serien.