Motorvärmaruttag

Tid- och temperaturstyrt uttag till bil med personskyddsbrytare 10A

GAROs motorvärmaruttag med personskyddsbrytare där inställd avresetid är dygnsrepeterande med automatisk sommar/vintertids omkoppling och styrs via utetemperatur kurva för att ge en effektiv uppvärmning av bilen. Uttaget har även en funktion för 30min tillslagstid att använda vid t ex dammsugning av bilen eller användning av el redskap i trädgården.

Finns även i variant med WiFi för styrning via app.