Takdetektor

Honeywell Security

IR/MV AM DT8320AF4 DUAL TEC är en takdetektor med Anti-Mask teknologi som snabbt upptäcker avsiktliga eller oavsiktliga försök att maskera detektorn. Detektorn är avsedd för takmontage och via ett 360° synfält och en extremt tät och bred detektionstäckning minskar behovet av flera detektorer.