Hemlarm Minut

MT-P2. Smart hemlarm

Minut - Det smarta kameralösa hemlarmet som inte kopromissar med din integritet. Minut detekterar förutom rörelse även temperatur, ljudnivå, luffuktighet och lufttryck. Minut beräknar även risken för mögelangrepp och gör din befintliga brandvarnare smart genom att skicka notifikationer till din smarta mobiltelefon.