Brandvarnare

10 års Litium backup batteri

Optisk brandvarnare 230 V sammankopplingsbar med ledning. 10 års Litium backup batteri. Pålitlig och driftsäker optisk brandvarnare med 230 V anslutning. Högkvalitativ optisk sensor som snabbt känner av brandpartiklar. Upp till 40 st brandvarnare kan sammankopplas. Pausfunktion för att tillfälligt sänka känsligheten, till exempel vid matlagning. Återgår till normalläge efter 10 minuter. Godkänd enligt EN 14604