Motorskyddsbrytare

Handmanövrerade motorskyddsbrytare, ett komplett motorskyddskoncept

Handmanövrerade motorskyddsbrytare används i huvudsak för att manuellt starta/stoppa motorer och tillhandahålla säkringsfritt skydd mot kortslutning, överlast och fasfel. Säkringsfritt skydd sparar pengar, utrymme och säkerställer snabb reaktion vid ett fel, där motorn stängs av inom några millisekunder. Startkombinationer konfigureras normalt tillsammans med kontaktorer.