Jordfelsbrytare

Elektromagnetisk - fungerar utan yttre spänningskällor

Jordfelsbrytarna finns både i momentant och selektivt utförande för klass A. I momentant utförande med märkfelström 10, 30, 100, 300, 500mA samt selektivt (märkt med S) 300mA.

A-klass finns i följande utföranden:

  • standard
  • Asi som är korttidsfördröjd 10mS och har förhöjd stötströmstålighet 3kA. De är även försedda med ett inre skydd som gör dem anpassade för fuktiga miljöer.

Samtliga typer kan förses med hjälpkontakt för att indikera att jordfelsbrytaren löst ut.